MORFÍN | HISTÓRIA | CHÉMIA | FARMAKOLÓGIA | DÁVKOVANIE | FARMAKOKINETIKA | ÓPIUM

 

 

 
 
  Chémia

Alkaloid Morfín je založený na dusíkatej bázy prírodného pôvodu, čo tiež nazývame amin. Morfínovaná kostra je odpovedná od uhľovodíka fenathrenu. Amínový dusík v polohe 17 morfínovaného skeletu je terciálny a viažu sa naň tri terciálne radikály. Má jeden voľný elektrónový pár a práve preto je molekula schopná protonizovať – tvorba katiónu reakciou akceptovania protónu s roztokom kyseliny. Vzniknutý katión sa volá morfinium.

Morfín využívaný na lekárske účely je tvorený soľami tohto katiónu morínia, najviac ale hydrochloridom a hemisulátom morfínu.

Morphine hydrochloridum trihydricum - kryštalizuje s troma molekulami vody a tm tvoria trihydrát. Morphine sulfas pentahydricus - ryštalizuje s piatimi molekulami vody - tvoria pentahydrát

Ďalšie menej používané soli morfínia:
- octan (morfinium acetát)
- vínan (morfinium tartrát)
- polistyrex morfinia.


Okrem bázického centra je obsiahnuté aj centrum acidické (Acid - kyselina). Preto je morfín možné silnou zásadou deprotonizovat. V siálne zásaditých roztokoch tvorí anión morfínu. A preto aj tvorí soli s kyselinami aj so zásadami. Táto vlastnosť sa využíva najmä v oblasti izolovania morfínu z priamych prírodných zdrojov. Z ópia, ale aj zo sušenej makoviny (slama a prázdne makovice sa ďalej dajú spracovať)
Voľná báza morfínu je vo vode v podstate nerozspustná. Možno pri izbovej teplote by sme v jednom litry vody rozpustili menej ako 0,2 g. S vodou tvorí sadrovitú látku – kryštalizuje s polovičným látkovým množstvom vody. Najlepšie sa však rozúšťa vo vriacom etanole alebo v metanole. V ďalších známych organických rozpúšťadlách je len zriedka úspešne rozpustný.

Soli morfínu rozpustné vo vode pri 20°C:
- chlorid trihydrát cca 57 g na liter vody
- síran pentahydrát cca 65 g na liter vody
- octan trihydrát dokonca až 440 g na liter vody

Tvoria slabokyslé vodné roztoky (pH okolo 5). Morfínu alkalických kovov a tiež kovov alkalických zemín sú veľmi dobre rozpustné vo vode. Tvoria sa tak alkalické roztoky.

Syntéza
Syntéza (umelé vytvorenie morfínu bez potreby získavania a spracovania prírodných zdrojov, v laboratórnych podmienkach) je možná, avšak výroba je príliš nákladná a komplikovaná, než výroba morfínu z prírodných látok spracúvaných a upravovaných. Je tiež jednoduchšia a dostupnejšia aj v krajinách, kde nie je dostatočné laboratórne vybavenie.

 
 
         

© všetky práva vyhradené . vytvorilo n-games.eu  Cyrix